Robne marke

Translate

Video

Shema

Naslovna_rotator_1
Naslovna_rotator_2
Naslovna_rotator_3
Naslovna_rotator_4

RADMYX™ - dodatak za vodonepropusnost betona


OPIS PROIZVODA

Radmyx™ se koristi kao dodatak betonu za vodonepropusnost na bazi "rasta" kristala, tj.kompletan sustav za hidroizolaciju ispod razine tla.

Radmyxreagira sa proizvodima hidratacije cementa i stvara trajnu prepreku u obliku netopivih kristala u pukotinama, porama i kapilarama betona - čime se učinkovito blokira prodor vode, a istovremeno omogućava strukturi da diše.

Radmyx™ se može koristiti kao dodatak u svježu smjesu betona (novogradnja), kao premaz, kao žbuka te kao prah za posipanje po svježem betonu.Radmyx™ je jednako učinkovit protiv pozitivnog i negativnog tlaka vode.

U dodiru s vodom kristali "rastu" pri čemu nastaje vodonepropusni sloj koji poput zaštitne membrane sprječava prodor vode u beton. Svaki naknadni dodir kemikalija Radmyx™ sa vodom iznova potiče kristalizaciju.

 

DOZIRANJE : u svježu smjesu betona dodaje se 0,78 kg za 1 m³ Radmyx™ dodatka. Budući se koristi kao koncentrirani dodatak, sadrži mnogo veći broj kristala unutar same strukture betona i prema tome ima i veću sposobnost da kontinuirano proizvodi kristale u budućnosti.

 

                        

 

KLJUČNE PREDNOSTI

Višenamjenski - koristi se kao dodatak u svježi beton, premaz, žbuka i prah za posipanje.

                          - koristi se za nove betonske konstrukcije kao i za sanaciju starih.

Jednostavan    - ugradnja je jednostavna i učinkovita, štedi vrijeme i novac. Nije potrebno postavljanje dodatne hidroizolacije.

                          - skraćuje vrijeme izvođenja radova.

Mali rizik           - za razliku od membrana koje se mogu oštetiti, raslojiti i sl. Nije potrebno zaštićivanje betona prilikom          

                            zatrpavanja temeljnih zidova.

Reaktivan         - miruje u betonu sve dok ne dođe u dodir sa vodom kada se svaki put iznova reaktivira i zatvara napuknuća.

                          - zatvara sitne mikropukotine do 0,4 mm.

Trajan               - trajno ostaje sastavni dio betona. Nije podložan starenju i propadanju. Nije potrebno njegovo obnavljanje 

                            u budućnosti, kao niti bilo kakva druga hidroizolacija.

Siguran             - Radmyx je netoksičan i siguran čak i za upotrebu u  spremnicima sa pitkom vodom.

                          - sprečava prodor štetnih tvari u beton (voda, kloridi, sumpor).

                          - otporan na pozitivan i negativan hidrostatski tlak.

                          - kristali djeluju duboko unutar strukture betona, a ne samo na površini.

 

PODRUČJE PRIMJENE

 • podrumi
 • sutereni
 • podzemne garaže
 • okna dizala
 • potporni zidovi  
 • temeljne ploče          
 • kolektori otpadnih voda
 • spremnici vode
 • odvodni kanali
 • bazeni
 • akvariji  
 • brane  
 • tuneli    

KAKO RADMYX™ DJELUJE?

Što Radmyx™ čini? Aktivne kemikalije Radmyxreagiraju sa nusproizvodima hidratacije cementa formirajući netopiva vlakna - poput kristala.Ovi kristali popunjavaju pukotine,pore i kapilare u betonu i zaustavljaju protok vode kroz beton

                          

 

 

RADMYX™ kao premaz ili žbuka

OPIS PROIZVODA

Radmyx™ kapilarni sustav na bazi kristala je kompletan sustav za hidroizolaciju ispod razine tla.

Učinkovit je i može se nanositi s pozitivne i negativne strane pritiska vode.

Voda prodirući kroz beton popunjava pore i kapilare. Radmyx™ kemikalije ragiraju sa vodom i formiraju netopive kristale u pukotinama, porama i kapilarama betona, čime se učinkovito blokira prodor vode.

Radmyx™ premaz je smjesa Radmyx™ koncentrata pomješana sa cementom, vapnom i pijeskom. Ako se koristi kao premaz praškasta smjesa Radmyx se miješa sa vodom u omjeru 1 litra vode : 2,25-2,5 kg smjese. Izmješana u obliku cementnog premaza nanosi se na betonski zid u dva sloja. Ako se koristi u obliku žbuke samo se reducira količina vode u odnosu na premaz.

Može se koristiti i kao površinski praškasti posip za učvršćivanje površine betona.

Nakon kristalizacije kemikalije Radmyx™ ostaju mirovati u betonu sve dok ih ne aktivira ponovni dodir s vodom, te ponovno počinju proces zatvaranja - kristalizacije.

 

POTROŠNJA: 1 kg Radmyx™ premaza  je potrebna za 1 m² površine za 1 premaz (obavezno nanijeti 2 premaza).

 

KLJUČNE PREDNOSTI

Jednostavan - ugradnja je jednostavna i učinkovita, štedi vrijeme i novac.

Reaktivan - jednom nanesen, Radmyx™ nastavlja reagirati u betonu sve dok traje sami beton.

Višestran - može se primjenjivati s pozitivne kao i s negativne strane pritiska vode.

Siguran - Radmyx™ je netoksičan, neotrovan, siguran  za upotrebu čak i u ribnjacima i spremnicima pitke vode.

 

KAKO RADMYX PREMAZ DJELUJE?

Premaz Radmyx™ nanesen na vlažan zid veže se sa vodom (vlagom) kojom su popunjene pore i kapilare betona. Procesom osmoze aktivne kemikalije Radmyx premaza se kreću iz predjela njihove visoke koncentracije  (od mjesta nanošenja) pa sve do mjesta njihove manje koncentracije (pore i kapilare napunjene vodom) U dodiru sa vodom stvaraju netopive vlaknaste kristale koji sprečavaju daljnji prodor vode kroz beton. 

         

Slika 1. Izgled zida na kojem se nalazi pukotina kroz koju prodire voda,prije nanošenja Radmyx premaza.

        vsfdfsfdsfsdfds        

Slika 2.Izgled zida i pukotine 1-2 dana nakon nanošenja Radmyx premaza.Vidljivo je da je pukotina djelomično zatvorena.

               

Slika 3.Izgled zida i pukotine 7 dana nakon nanošenja Radmyx premaza gdje je vidljivo da je pukotina u potpunosti zatvorena.