Gradnja vodonepropusnih objekata, tj. objekata bez hidroizolacije („bijela kada“ prema njemačkom “Weiβe Wanne) je već više desetljeća praksa u cijelom svijetu, a zadnja dva desetljeća postaje uobičajena praksa i u Hrvatskoj. Dakle „bijele kade“ su objekti kod kojih armiranobetonska konstrukcija pored funkcije nosivosti vrši i funkciju hidroizolacije. Kako bi se osigurala funkcija ovog sustava „bijele kade“ treba osigurati da je konstrukcija izgrađena od vodonepropusnog betona (VDP 3 prema HR EN 12390-8). Svi horizontalni i vertikalni radni spojevi kao i dilatacijski spojevi i svi proboji cijevi kroz konstrukciju moraju biti zabrtvljeni na odgovarajući način. Dakle, veliki utjecaj na kvalitetnu izvedbu ovakvih objekata ima sama tehnologija betona, ugradnja i njega betona, vrsta i način rješavanja spojeva i izvedba bez pojave pukotina.

Što je Radmyx i kako funkcionira

Radmyx™ je dodatak (aditiv ) za beton na bazi kristalizacije u praškastom obliku koji je osmišljen prije mnogo godina kako bi osigurao samoodrživ proizvod za hidroizolaciju koji osigurava 100% zaštitu betonske konstrukcije kroz cijelo vrijeme trajanja same strukture betona. Radmyx™ to postiže putem svoje jedinstvene formule koristeći svoju sposobnost regeneracije rasta kristala

Aktivne čestice Radmyxu™ reagiraju sa česticama cementa u betonu i formiraju netopive kristale slične vlaknima. Ti kristali popunjavaju pukotine, pore i kapilare u betonu i na taj način sprječavaju prolazak vode kroz beton. Aktivne čestice Radmyxtrajno postaju sastavni dio betona i ostaju mirovati u betonu. Ukoliko te čestice naknadno dođu u dodir s vodom (u slučaju nastanka pukotine u betonu) one se ponovno aktiviraju i nastavljaju sa svojim rastom kristala kroz betonsku strukturu.

Ta sposobnost Radmyx™ da se aktivira  svaki puta kada dođe u dodir s vodom, garantira da će beton imati 100% zaštitu od vode kroz cijelo vrijeme trajanja same strukture betona, budući sa Radmyx™-om beton ima svojstvo da se sam zaliječi na svakodnevnoj bazi.

Budući se Radmyx™ dodaje u beton kao čisti koncentrat, za razliku od mnogih drugih sličnih proizvoda koji se u beton dodaju pomiješani sa cementom i pijeskom, smjesa sa Radmyx™ ima mnogo veći broj kristala unutar same strukture betona i prema tome ima veću sposobnost da kontinuirano proizvodi kristale u budućnosti, i na taj način je Radmyx™ superioran naspram drugih proizvoda. Radmyx ™  je proizvod certificiran prema Normi EN 934-2, tabela 9-prema kojoj su specificirani dodaci betonu za vodonepropusnost. Zadovoljava VDP 3 razred. Osim što Radmyx™ čini beton vodonepropusnim utječe i na poboljšanje ostalih svojstava betona kao što su:

• Povećava tlačnu čvrstoću betona
• Smanjuje kapilarno upijanje vode
• Sprečava difuziju klorida
• Smanjuje početno površinsko upijanje vode
• Štiti armaturu od korozije
• Produžuje životni vijek konstrukcij

Ključne prednosti

• Višenamjenski - koristi se kao dodatak u svježi beton, premaz, žbuka i prah za posipanje (kada je pomiješan sa cementom i pijeskom) Koristi se za nove betonske konstrukcije kao i za sanaciju starih.
• Jednostavan - ugradnja je jednostavna i učinkovita, štedi vrijeme i novac. Nije potrebno postavljanje dodatne hidroizolacije. Skraćuje vrijeme izvođenja radova.
• Mali rizik - za razliku od membrana koje se mogu oštetiti, raslojiti i sl. nije potrebno zaštićivanje betona radi oštećenja prilikom zatrpavanja temeljnih zidova.
• Reaktivan - miruje u betonu sve dok ne dođe u dodir sa vodom kada se svaki put iznova reaktivira i zatvara napuknuća. Zatvara mikropukotine do 0,4 mm.
• Trajan - trajno ostaje sastavni dio betona. Nije podložan starenju i propadanju. Nije potrebno njegovo obnavljanje u budućnosti, kao niti bilo kakva druga hidroizolacija.
• Siguran - Radmyx ™ je netoksičan i siguran čak i za upotrebu u spremnicima sa pitkom vodom. Sprečava prodor štetnih tvari u beton (voda, kloridi, sumpor). Otporan na pozitivan i negativan hidrostatski tlak. Kristali djeluju duboko unutar strukture betona, ne samo na površini.


Područja primjene

Radmyx ™ je pravi izbor za sve građevine koje se nalaze ispod razine zemlje i koje su u kontaktu s vodom.To su sve podrumske površine kao što su temeljne ploče i zidovi, sutereni, podzemne garaže, okna dizala, betonske cijevi i kanalizacije, odvodni kanali, spremnici vode, kupaći bazeni, akvariji, rashladni tornjevi, kolektori otpadnih voda, brane, tuneli i dr.


Doziranje i ugradnja Radmyx ™

Doziranje Radmyx™ je vrlo jednostavno, jer kao koncentrat ima fiksnu dozu i ne mjeri se prema količini cementa u betonu. Time što je u koncentriranom obliku je i dodavanje jednostavnije jer se dodaje manja količina po 1m³ betona u odnosu na druge proizvode koji se prodaju kao mješavine. Dodatna prednost je što proizvod osim u velikim pakiranjima dolazi i u biorazgradivim vrećicama koje su dizajnirane za 1m³ betona što uvelike pojednostavljuje i ubrzava ugradnju. U Preporukama od strane proizvođača date su smjernice za tehnologiju izrade betona, ugradnju i njegu betona nakon ugradnje. Radmyx ™ se može dodavati na betonari u suhu smjesu prije dodavanja vode ili direktno na gradilištu u svježi beton.

Za izradu kvalitetne „bijele kade“ uz kvalitetnu izradu, ugradnju i njegu vodonepropusnog betona od ključne važnosti je i kvalitetna izolacija radnih i dilatacijskih spojeva. Ovisno o stupnju opterećenja konstrukcije vlagom postoji više rješenja kao što su: za niža opterećenja se primjenjuju Quellmax bubreće trake, preporuka je Quellmax Plus traka sa specijalnim patentiranim premazom koji ukoliko traka leži u vodi pruža odgodu bubrenje do 72 sata. Za veća opterećenja preporuka su CEMflex VB limove koji uz to što čine fizičku zapreku prolasku vode imaju na sebi specijalan premaz koji ukoliko voda kroz spoj dođe do lima, premaz sa lima otpušta kristale i istiskuje vodu na rub zida, dajući 100% zaštitu radnom spoju i štiti vanjsku armaturu od vode. Za ekstremno visoka opterećenja tlaka vode koriste se cjevčice za injektiranje, koje se naknadno pune specijalnim punjenjem koje štiti radni spoj od prolaska vode. U pojedinim situacijama prilikom projektiranja i gradnje potrebno je primijeniti i kombinaciju navedenih materijala kako bi se postiglo trajno i sigurno rješenje brtvljenja slabih točaka građevine.

Detalji rješavanja radnih i dilatacijskih spojeva, podzemnih dijelova građevine

Svi dilatacijski spojevi trebaju biti zabrtvljeni pomoću dilatacijskih traka, a odabir vrste ovisi o zahtjevu svake pojedine građevine. Svi proboji kroz AB konstrukciju cijevi za instalacije moraju biti adekvatno zabrtvljeni pomoću bubrećih traka koje se omataju okolo cijevi u jednom ili dva reda

Napomena: Radmyx ™ dodan betonu uz adekvatno rješavanje radnih i dilatacijskih spojeva čini Radmyx kristalizirajuću „bijelu kadu“ sigurnim i trajnim rješenje.         


Poslovno stambeni objekt u Banja Luci, započet u travnju 2021.godine.

Objekt ima jednu etažu ispod zemlje, dok se ostale nalaze iznad zemlje.

Temeljne ploče su izolirane Radyxom kao i svi podrumski zidovi.

Radni spojevi su izloirani CEMflex VB kristalizirajućim limovima za spojeve i Quellmax Plus bubrećim trakama.

Radcon logo
Iskustvo u građevinskoj hidroizolaciji od 2004. godine

Naša lokacija

Strojarska cesta 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
Mail: radcon@radcon-croatia.hr
Tel: +385 1 2441 293

Radno vrijeme

pon - pet:  8 - 16 sati
sub, ned: zatvoreno

Podaci o tvrtci

Radcon Croatia d.o.o.
IBAN: HR8525000091101155140
OIB: 00474084465
Reg. sud: Trgovački sud u Zagrebu
Članovi uprave: Dražana Ivanković 
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram