Robne marke

Translate

Video

Shema

Naslovna_rotator_1
Naslovna_rotator_2
Naslovna_rotator_3
Naslovna_rotator_4

 

___AUTOCESTE___________________________________________________________

____Autocesta Zagreb - Varaždin__________________________________________________       

Naziv projekta:       AC Zagreb - Varaždin

Naziv investitora:   Hrvatske autoceste d.d.

Površina:                15.000 m2

Godina:                    2011/2012  

 

...više...

_____Naplatne  postaje  Komin - Varaždin - Ludbreg__________________________________     
    

Naziv projekta:         Naplatne postaje Komin-Varaždin-Ludbreg

Naziv investitora:     Hrvatske autoceste d.d.

Površina:                  3.000 m2

Godina:                     2012

 

...više...

 

____MOSTOVI____________________________________________________________

_____Most Pašman________________________________________________________________

Naziv projekta:       Most Pašman

Naziv investitora:   Spegra Inžinjering d.o.o.

Površina:                2.500 m2

Godina:                   2007   

 

 

_____Most Trapani-Sciacca,Italija____________________________________________________
  

Naziv projekta:        Most Trapani-Sciacca,Italija

Naziv investitora:

Površina:                 28.000 m2

Godina:              

 

 

_____Most Nelson Mandela,Johanesburg,JAR_________________________________________
  

Naziv projekta:            Most Nelson Mandela,JAR

Naziv investitora:

Površina:                     284 m2

Godina:                        2004

 

...više...

______Most Traviso,Italija__________________________________________________________
  

Nazi projekta:                  Most Treviso

Naziv investitora:

Kvadratura:                     1.600 m2

Godina:    

 

 

                           

 

_____MARINE___________________________________________________________

_______Luka Ploče_______________________________________________________________

  

Naziv projekta:         Luka Ploče

Naziv investitora:     Konstruktor inžinjering d.d.

Površina:                  1.500 m2

Godina:                     2010

 

 

              

_______Luka Kopar, Slovenija__________________________________________________          
 

 

Naziv projekta:             Luka Kopar

Naziv investitora:        Luka Kopar

Površina:                     3.000 m²  i  6.000 m2

Godina:                        2006 i 2014        

 

...više...

         

_________Luka Petrobras, Brazil______________________________________________             

Naziv projekta:         Luka Petrobras

Naziv investitora:     Christiani Nelson Engineering

Površina:                  3.000 m2

Godina:                     2010  

 

...više...           

 

_____ŽELJEZNIČKE PRUGE________________________________________________
            Željeznički most Alpini, Italija___________________________________________________

Nazi projekta:          Žaljeznički most Alpini

Naziv investitora:

Površina:                 5000 m2

Godina:                    2003          

 

...više...

_______Željeznički most Gaia, Portugal_______________________________________________
  

Naziv projekta:        Željeznički mosta Gaia

Naziv investitora:    C.P.

Površina:                 600 m2

Godina:  

 

...više...    

 

________AVIONSKE PISTE ________________________________________________
________Aerodrom Fiumicino,Leonardo de Vinci, Rim, Italija_____________________________

Naziv projekta:             Aerodrom Fiumicino,Leonardo de Vinci

Naziv investitora:

Površina:                     35.000 m2

Godina:                         2005  

   

...više...                

________Aerodrom Grosseto, Italija__________________________________________________

Naziv proizvoda:            Aerodrom Grosseto

Naziv investitora:  

Površina:                       5000 m2

Godina:                          2005

 

...više...                       

________Aerodrom Miami, SAD_____________________________________________________ 

Naziv projekta:             Aerodrom Miami

Naziv investitora:  

Površina:                      34.590 m2

Godina:                         2010

 

...više...                      

_______Aerodrom Adelaide, Australia____ ____________________________________________

Naziv projekta:           Aerodrom Adelaide

Naziv investitora:

Površina:                     1300 m2

Godina:                        2012

 

...više...               

 

________RAVNI KROVOVI, BALKONI, TERASE________________________________
_________Poslovna zgrada PBZ-a, Zagreb____________________________________________
 

Naziv projekta:                Poslovna zgrada PBZ-a

Naziv investitora:            Centar projekt d.o.o.

Površina:                         1500 m2

Godina:                            2005

 

...više...                

 

__________PARKIRALIŠTA_________________________________________________

__________ Parkiralište, Crna Gora __________________________________________________

Naziv projekta:                  Parkiralište

Naziv investitora:              FIDI d.o.o.

Površina:                           1300 m2

Godina:                               2013

 

...više...

___________Lake garda,Italija_______________________________________________________
   

Naziv projekta:               Lake garda

Naziv investitora:

Površina:                        6000 m2

Godina: 

 

...više...               

____________Ferrara Plaza,Portugal_________________________________________________
 

Naziv projekta:                 Ferrara Plaza

Naziv investitora:             Martifer Group

Površina:                          6000 m2

Godina:                             2006 

 

...više...   

____________Utama Shopping centar,Malaysia_________________________________________

Naziv projekta:               Utama shopping centar

Naziv investitora:           FNE OC Consortium

Površina:                        46.000 m2

Godina:

 

 

...više...

 

___________BAZENI,SPREMNICI PITKE VODE________________________________
____________ Bazen, Singapore ____ ______ _  ________________ _____ _ _____ __________

Naziv projekta:               Stambeno poslovni objekt

Naziv investitora:           Dragages Singapore Pty Ltd

Površina:                        26.200 m2

Godina:

 

 

_____________Spremnik slane vode.Brazil____________________________________________

Naziv projekta:              Suzano pulp&paper Company

Naziv investitora:          Suzano pulp&paper Company

Površina:                       5000 m2

Godina:

 

 

...više...

  

____________ Vodeni park,Bahrein__________________________________________________

Naziv projekta:              Wahoo Water park,Bahrein

Naziv investitora:          Majid Al Futtaim

Površina:                       18.500 m2

Godina:                          2009

 

 

...više...