Robne marke

Translate

Video

Shema

Naslovna_rotator_1
Naslovna_rotator_2
Naslovna_rotator_3
Naslovna_rotator_4

 

______________ Tehnika d.d., Zagreb _______________  ______________________________

Naziv projekta:                       Stambeno poslovna zgrada

Naziv investitora:                   Tehnika d.d.

Površina:

Godina:                                   2012

 

...više...

 

______________ Makoter d.o.o.,Slovenija __________________  _________________________

Naziv projekta:                        Podrum ,Slovenija

Naziv investitora:                    Makoter d.o.o

Površina:

Godina:                                    2013

 

...više... 

_______________ Rin Grand hotel,Bukurešt, Rumunjska ______________________________

Naziv projekta:                      RIN Grand hotel, Rumunjska

Naziv investitora:                  RIN Grand hotel

Površina:                               7000 m3

Godina:                                   2007

 

...više...

______________ Rosetti poslovni centar,Rumunjska ___________________________________

Naziv projekta:                     Poslovna zgradaRosetti,Rumunjska

Naziv investitora:                 MEO Construct International

Površina:                              1400 m3

Godina:                                 2010

 

...više..

______________ Poslovno-stambeni kompleks, Malaysia ________________________________

Naziv projekta:                      The Pearl,poslovno-stambeni kompleks

Naziv investitora: 

Površina:                               18.000. m2

Godina:                                  2012

 

...više...

______________ Belmont Plaza hotel, Australia _______________________________________

Naziv projekta:                     Belmont Plaza Hotel

Naziv investoitora:

Površina:                              5000 m3

Godina:                                 2010

 

...više...